UTROTA VARGEN!!

Allmänt, Sverige & Världen Kommentera!

UTROTA VARGEN – det är det egentliga budskapet från regeringen!

På debattsidan i dagens DN avslöjar ordförandena i Naturskyddsföreningen resp Svenska Rovdjursföreningen att regeringens rovdjursutredare Åke Pettersson främst går jägarkårens intressen till mötes!

Rovdjursutredaren föreslår ökad skyddsjakt och licensjakt på såväl varg som järv i en nära framtid! Vad gäller vargen är utredningens brister särskilt allvarliga. Det finns idag cirka 150 (!) vargar i hela landet – ändå föreslår utredaren att vargstammens tillväxt skall stoppas TROTS att riksdagen 2001 beslutade att vargstammen ska tillåtas öka till omkring 200 djur.

Regeringens utredare vill också se regionalt beslutsfattande vad gäller jakt på varg och järv! Konsekvensen blir då att en liten grupp vars intresse ligger i att skjuta av så många vargar som möjligt i sitt område – kommer att utöva starka påtryckningar på länsstyrelserna!

Utredaren går helt i jägarnas ledband! Låt oss protestera mot denna förföljelse av våra stora rovdjur – björn, varg, järv, lodjur och kungsörn! Stoppa detta förslag från utredare Åke Pettersson och denna hänsynslösa jakt – medan vi ännu har några stora rovdjur kvar i landet!
Premium Wordpress Themes by Natty WP. Web Hosting
Images by our golf tips desEXign.