SLÅ DITT BARN !?

Allmänt, Sverige & Världen Kommentera!

1979 var Sverige först i världen med en lag som förbjuder aga av barn. Ändå frias ett föräldrapar i Ystad från misshandel!

I lagen står följande: ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”

Detta gäller tydligen inte i Skåne!

Den 5-åriga flickan har vid en hälsovårdskontroll sagt att hon blivit slagen och pappan har också erkänt att han ”daskat till henne i baken” och dessutom sagt att det var i ”UPPFOSTRANDE SYFTE”!!
Ändå väljer tingsrätten i Ystad att fria båda föräldrarna.
Enligt domstolen har pappans slag inte haft den intensitet och varaktighet eller orsakat tillräckligt mycket smärta för att bedömas som misshandel.

Vad ger detta för signaler?? En lag som inte följs!! Vart ska en 5-åring vända sig då?? Vem står upp för henne nu??

Våld föder våld. En dask i baken löser inga problem och har ingenting med uppfostran att göra! Det är bristande tålamod och oförmåga till inkännande hos föräldrar!
Sen i dessa tider av tidspress och stress så kan man ju undra hur stort mörkertalet är… När föräldrar är allt mer trängda – orken och tiden räcker inte till. Kan det möjligen vara så att hetsen i samhället gör att mamma och pappa höjer handen och slår i ren desperation för att orken tryter när ungen krånglar och ”tidsschemat” är på väg att kollapsa…

Barnombudsmannen behövs nu mer än någonsin! Att föreslå att lägga ner BO är helt befängt – det står helt klart.
Premium Wordpress Themes by Natty WP. Web Hosting
Images by our golf tips desEXign.