I’m a feminist, now what??

ARBOGA, Feminism och jämställdhet, Lokalt, POLITIK, Sverige & Världen Kommentera!

 

Idag är den dag som inte borde finnas i almanackan egentligen. Internationella kvinnodagen. Det borde vara självklart att alla människor har lika värde oavsett kön. Lika självklart som att hudfärg inte har någon betydelse. Vi är alla människor!

Men tyvärr är det inte så det ser ut. Men vad kan vi göra åt det? Kämpa förstås! Kämpa för kvinnor i länder där de har mindre värde än djur! Kämpa för kvinnor som måste kväsa sina tankar och åsikter. Kämpa för att jämställdheten ska fortsätta, förbättras och inte tvärtom!

Kämpa mot en smygande tillbakagång i vårt eget land! Ett Sverige med en regering som tycker att sterilisering vid könsbyte borde vara ett krav, som har åsikter om ensamma kvinnors önskan att bli gravida och som anser att kvinnor ska stanna hemma och sköta marktjänsten medan männen tar för sig av utbildning, jobb och pengar.
  Kämpa mot den dubbelmoral som får oss att tro att regeringen är för en jämställdhet på alla plan när det i själva verket är tvärtom.

Jag läser om den s k pappamånaden, en månad som kan tas ut i föräldraledighet,  i DN. Införandet av pappamånader fick en tydlig effekt på uttaget av föräldraledighet bland fäder!

”När den första pappamånaden infördes 1995 blev det ”mycket vanligt” att pappor använde en månads ledighet. Och när den andra pappamånaden infördes 2002 tog fäderna oftare ut två månaders föräldraledighet, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Men jämställdhetsbonusen har ännu inte haft någon tydlig effekt på uttaget bland pappor.”

Ändå finns det partier i regeringsställning som vill stänga ute papporna från föräldraskapet. Genom vårdnadsbidrag låtsas man verka för barnet och för föräldrars fria vilja – när man samtidigt vet hur sakta jämställdhetsarbetet går framåt. Hur få pappor som tar ut mer ledighet för sina barn än 2 månader. Hur totalt mödrar regerar – till nackdel för kvinnorna själva, för papporna men också för barnen – nu och på lång sikt.

Det handlar om barnet i första hand! Barn har rätt till båda sina föräldrar – lika mycket!
Man skaffar inte sig barn på deltid! Barn har man 100 %. Men dessa hundra procent fördelar sig väldigt skevt mellan pappor och mammor.

Förutom att barnet mister sin rätt till kontakt även med sin pappa – försämras kvinnans roll.  Det blir ”självklart” att kvinnan är den som ska ta hand om barnet. Inte bara de första månaderna utan hela tiden. Detta får till följd att kvinnans/mammans ställning försämras över tid men också barns syn på människor och jämställdhet. Barn gör inte som du säger utan som du gör!

Så vakna upp! Tänk till! Och kämpa! Tillsammans – fria kvinnor och män – får vi ett mycket bättre, jämställt samhälle!

Jag hissar flaggan idag för alla kvinnor! Internationella kvinnodagen är s k allmän flaggdag just i vår kommun Arboga. Det har Miljöpartiets Agneta här sett till! En symbolhandling!  Lev väl alla – och kämpa!

 

 

 
Premium Wordpress Themes by Natty WP. Web Hosting
Images by our golf tips desEXign.