Drug preguntas

För henne också…

Allmänt Inga Kommentarer »

Jag bad till Gud om hjälp för henne.
Många böner.
Enträget bad jag.
Förvånad och besviken att inte få gehör.
Tills jag förstod –
det är jag som är hjälpen…

För henne – också…min älskade dotter.Premium Wordpress Themes by Natty WP. Web Hosting
Images by our golf tips desEXign.